Specialisten in schaakpromotie, - innovatie en - ontwikkeling        Media   Design   Projecten  Training  Producten  Educatie  Workshops

 

Kansen voor schaken in het onderwijs....

We nemen even aan dat al bekend is dat regelmatig bezig zijn met schaken (leren schaken) zeer positief doorwerkt in de ontwikkeling van het jonge kind. En we gaan ervan uit dat bekend is dat het jonge kind behoefte heeft aan "proberen" en "fouten maken" en dat dat wezenlijk is voor goed leren en ontwikkelen.

Graag komen we met scholen in gesprek over wat we kunnen betekenen voor de kinderen, op welk moment je iets aanbiedt, met welke regelmaat en wat we kunnen verwachten van " duurzaam schaken in school" .
Daaronder verstaan we dat het schaakspel een vaste waarde wordt binnen de school. Het mag er zijn voor alle kinderen: Voor hen die met schaken hooguit hun ontwikkelgrenzen weten te verleggen tot aan de kinderen die het schaken serieus omarmen en er graag in doorgroeien. Dat betekent ruimte voor een groepje dat kan laten zien dat  ze de beste schakers van school zijn, met behoud van de grote groep die daar niet bij zal gaan horen. De betere schaker als tutor voor degene die het langzamer aan doet. Schaken als Lego in de school. Het is er, je kunt ermee spelen en het hoort erbij als rekenen en taal.

                                                                                              Wat kunnen we bieden ten aanzien van schaken voor het onderwijs?

- Lessenserie voor kinderen, laagdrempelige introducties, eventueel met    
   Raindropchess
- Leren schaken met de Stappenmethode door een gecertificeerde  
   schaaktrainer
- Workshops voor leerkrachten
- Workshops voor ouders (eventueel op een ouderavond)
-  Introduceren leerling gestuurde schaakmethodiek
-  Schaakpakketten met volledige garantie op "compleet blijven".
    Op maat kunnen schoolschaak pakketten worden samengesteld.
    We hebben een aantal standaard mogelijkheden in de webshop  
    voorgeselecteerd. 

Iets over de inmiddels internationaal wijdverspreide Stappenmethode, van Nederlandse bodem: Rob Brunia (amateur schaker en pedagoog) en Internationaal Meester Cor van Wijgerden (onderwijzer) hebben een methode geschreven die uitvoerig ingaat op het kind zijn in relatie tot de lesstof. Het succes staat of valt met een goede aansluiting bij het kind. De didactisch goed doordachte opbouw staat garant voor het zeer succesvol aanleren van het schaakspel. Goede instructie in combinatie met goede afstemming met en op het kind (en de groep) maakt het verschil tussen ermee door willen gaan ( en het goed aanleren) of al snel afhaken.

Het kind, de trainer en echte materialen.
Bij alles wat we aanbieden op scholen krijgt de relatie tussen trainer en kind veel aandacht. Daarbij passen ook echte materialen, digitale middelen kunnen wel ondersteunend zijn.
Doel is het spel en methodiek zodanig aan te bieden dat het als een logisch leermiddel in de klas wordt gezien. Alle kinderen zullen er wat aan hebben en zullen merken dat diverse leervaardigheden sterker zullen ontwikkelen. 

Ook meisjes willen en kunnen schaken, als ze willen tot op topniveau, daarvan zijn genoeg voorbeelden. Tea Lanchava is een van de schakers die Nederland vertegenwoordigt in het Damesteam. 


Neem contact op voor een duurzaam schaakprogramma, toegespitst op uw schoolsituatie en behoeften.


Languages


Contact

Naar contactformulier
+31 (0) 6 3484 7407
info@raindropchessmedia.com